Get Adobe Flash player

TOWER

TOWER

ลักษณะของโครงบนพื้นดิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. แบบโครงเหล็กถักบนพื้นดิน

2. แบบตั้งเสาบนพื้นดิน มีทั้งแบบเสาเดี่ยว และตั้งเสาคู่ โครงพื้นดินใช้วัสดุตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผ่านการคำนวณการรับน้ำหนักการต้านทางแรงลม จากวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ตัวพื้นป้ายเป็นชิ้นงานต่อเนื่องด้วยวัสดุโลหะ และอโลหะ เช่น แผ่นอลูมิเนียม แผ่นสังกะสี และแผ่นผ้า ไม้ ตัวอักษร มีทั้งแบบลักษณะตัวกล่องอคิริค ฐานรากดอกเสาเข็มลงดินตามแบบแปลนที่วิศวกรได้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการรับน้ำหนัก และความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง

?