Get Adobe Flash player

LIGHT BOX (ตู้ไฟ)

LIGHT BOX (ตู้ไฟ)

โครงตู้ FRAME?เป็นวัสดุประเภทเหล็กฉากขอบสแตนเลส หรือสังกะสีทำสี ภายในเพิ่มแสงสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ด้วยการคำนวณแสงสว่าง จากช่างผู้ชำนาญ มีทั้งพลาสติกติดสติกเกอร์ พ่นสี, ไวนิลติดสติกเกอร์ หรือว่า อิงค์เจ็ท เช่น ตู้ล้อเลื่อน ตู้ไฟ 2 หน้า ติดข้างตึก แบบหน้าเดียวติดหน้างาน ในและนอกอาคารประเภทตู้ไฟ LIGHT-BOX?เป็นสื่อโฆษณาเน้นให้เห็นชนิดสินค้านั้น ๆ ใช้เป็นจุดสนใจของลูกค้าได้ดี

?